Erre a kérdésre számos választ szoktak adni. Csak címszavakban: önmegvalósítás, önkifejezés, unaloműzés, dicsőségvágy, felelősség, változtatni akarás, belső kényszer, megélhetés, másra való lustaság, a dokumentálás szükségessége, lelkesítés. Ha megnézzük ezt a sort, elszomorodunk. Talán olyanok mondják ezeket, akik nem írnak. Én mást sejtek az írásvágy mögött. De haladjunk lépésről lépésre!

Hogyan kezdődik?

Arany János valószínűleg saját indulását mutatja be a „Családi kör” című versében, amikor ezt írja a család egyik fiáról:

„Jobban kedveli a verseket, nótákat,

Effélét csinálni maga is próbálgat.”

Szóval az utánzás? Ez az, ami elindít egy költőt az útján? Lehet, de előbb van az, hogy az ember „kedveli a verseket”. Vagyis élvezettel olvas.

Mit mond a költő maga?

Közelebb visz-e bennünket annak a titoknak a megfejtéséhez, hogy miért ír az ember, ha meghallgatjuk a kérdésről magukat a művészeket? Igen. A költők közül sokan írnak ars poetica-t, azaz költői hitvallást. Itt ugyan nem azt írják le, hogy miért írnak, sokkal inkább azt, hogy mi a céljuk az írással, mi írásuk várható „eredménye”. Az én kedvenc „Ars poetica” című versét József Attila jegyzi. Ha most kiemelek belőle néhány sort, meg fog lepődni a kedves olvasó, mert mind ismerősen fog csengeni.

„Költő vagyok - mit érdekelne

engem a költészet maga?...

-------

Én nem fogom be pörös számat.

A tudásnak teszek panaszt.

Rám tekint, pártfogón, e század:

rám gondol, szántván, a paraszt;

engem sejdít a munkás teste

két merev mozdulat között;

rám vár a mozi előtt este

suhanc, a rosszul öltözött.

----

Én mondom: Még nem nagy az ember.

De képzeli, hát szertelen

Kísérje két szülője szemmel:

a szellem és a szerelem!”

Mit gondolok én arról, hogy miért ír az ember verset?

Az én antropológia alapállásom katolikus. Ebből az következik, hogy az embert Isten képmásának gondolom. Isten pedig termet és játszik. A költő, amikor alkot, ír: létrehoz és játszik. Isten pedig ennek örül – azt hiszem.