Megfogalmaztad már magadban kedves Olvasó, hogy a tévében sokszor látott „Lyukasóra” című műsor résztvevői miért tudják eltalálni, hogy az általuk nem ismert versnek ki a szerzője? A válasz nagyon egyszerű. Két szóban foglalható össze: egyéni hang.

Mi az egyéni hang?

Nehéz megmondani, hogy Arany Jánosnak vagy József Attilának milyen az egyéni hangja. Nem is tudom, hogy melyik esztéta vállalkozott annak definiálására, amit egyéni hangnak nevezünk. Nem csupán egy szóhasználat, nem csupán egy stílus, nem a témaválasztás mikéntje, nem egy szöveg mögött álló filozófia.

Ha nagyon meg kellene mondani, hogy mi az az egyéni hang, annyit állítanék, hogy egy költő egyéni hangja mindazon költői eszközök együttese, amelyek beazonosíthatóvá teszik a költőt, mint a költemény szerzőjét. Az egyéni hang tehát nagy csoda. De nem elérhetetlen.

Az egyéni hang és a zsenik

Vannak kiváló költők, akik gyermekkorukban egyéni hangon szólalnak meg. Vannak kiváló költők, akik 40 éves korukban hallatják először egyéni hangjukat. Ez a címben említett „Lyukasóra” című műsornak is kedvező helyzet. Ugyanis az adás kitalálója megtehette, hogy egy korai Ady versből idézett s így azoknak, akiknek ki kellett találni a szerző kilétét, azt adata kimondatlanul feladatba, hogy a még kiforratlan Ady szövegbe hallják bele a kiforrott Ady stílus. Nehéz játék, de érdekes. Fő érdekességét az adja, hogy néző is együtt játszik a tévében szereplő irodalomkedvelőkkel.

 

Elmaradt lyukasóra

Aki költőként nem talál saját hangra, annak elmarad a lehetőség a lyukasórában való említésre. Ez fájdalmas igazság, de a költészet történelmét egyéni hangon beszélik el. Én magam sokáig kerestem egyéni hangomat. Végül megtaláltam? Ez csak egy korszak lesz? Az Olvasók majd eldöntik…

Sok elméletieskedés helyett

A hangom megtalálásával párhuzamosan zajlott a békém keresése. Nem mondom, hogy elértem-e a lelki békét, de hogy volt olyan érzésem, hogy most nyugalmamnál vagyok, azt állítom. Lehet akkor, hogy az egyéni hanghoz egy saját lelkiállapot kell? Nem. Nem hiszem. A költő egy ember, minden embernek vannak olyan lelkiállapotai, mint egy költőnek. A nagy titok a hozzárendelés képessége lehet. A lelkiállapothoz rendeltem a megfelelő képeket és megfelelő hangalakú szövegrészleteket. Íme, az eredmény!

Kinőtt sebek

Most, hogy öregotthonba költözöm,

szortírozok fájdalmaim között.

Zavaró célzások, amiket magamra vettem.

Néhány reám szabott előítélet.

Elkendőzött rosszindulat okozta bánat.

Fonákján is hordható, kiforgatott való.

Mind kinőtt, levetett sebek.

Rám már kicsik, másra meg nem illenek.

Kinőtt sebek!

Kukába veletek!